Notulen

Hier vindt u de notulen van de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.